Kandidatskola del 3!

Den 8 oktober hade Moderaterna i Järfälla del 3 i sin kandidatskola. Fokus låg på utbildning inom gymnasieskola och vuxenutbildning och detta tillfälle leddes av Utbildningsnämndens ordförande Emma Feldman.

Nästa utbildningstillfälle äger rum den 15 oktober då vi fokuserar på bl.a. Socialnämnden.