Jobben, skolan och närmiljön i fokus i Alliansens budget!

 

Alliansen i Järfälla presenterade idag sin åttonde gemensamma budget. Budgeten tar sin utgångspunkt i att få fler i arbete, förstärka skolan och prioritera arbetet med ”tryggt och snyggt”.

 

– Det här är en stark budget för ett växande Järfälla. Vi förstärker skolan och äldreomsorgen, vi tredubblar sommarjobbsatsningen och prioriterar tryggt och snyggt med bland annat ett centrumlyft i Jakobsberg, säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen (M).

 

Om budgeten i korthet:

– Höjd ersättning till hemtjänsten – Ersättningen till utförarna höjs med 10% för att kunna erbjuda större mångfald, högre kvalité och utvecklingsmöjligheter.

– Tredubblad sommarjobbssatsning – den extra satsningen på sommarjobb tredubblas under 2014 och ökar antalet sommarjobb med cirka 300 stycken.

– Tryggt och snyggt i hela Järfälla – Parkskötsel och renhållningen i Järfälla förstärks med nästan 5 miljoner kronor.

– Centrumlyft i Jakobsberg – Under fyra års tid investeras 3-5 miljoner kronor i kommunen fyra centrum med start i Jakobsberg 2014. Det kommer att bli fräschare och modernare med nya planteringar, bättre renhållning och underhåll.

– Satsningar på skolan– I och med en utökning av karriärtjänster såsom exempelvis förstalärare och lektorer kommer fler duktiga lärare kunna få mellan 5 000 – 10 000 kr mer i månaden i Järfälla. En matematiksatsning för de lägsta åldrarna kommer genomföras. Dessutom kommer flera skolor i Järfälla byggas ut och om, bland annat Olovslundsskolan och Ulvsättraskolan.

–  Kultur- och fritidspeng – För att skapa en rättvis och jämställd fördelning av kultur- och fritidsresurserna införs från första januari 2015 ett system med kultur- och fritidspeng i Järfälla där alla barn och unga får en peng till kultur- och fritidsverksamheter.

-Giftfri vardag–  Med en ambition att ta ett större ansvar för att minska utsläppen av och människors utsättning för giftiga ämnen kommer vi under 2014 att utreda hur vi kan förstärka våra upphandlingar för att uppnå en giftfri vardag.

 

Kontaktuppgifter:

 

Cecilia Löfgreen (M)

Kommunstyrelseordförande

070-870 57 05

cecilia.lofgreen@jarfalla.se

 

Lars Bergstig (FP)

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

070-836 93 37

lars.bergstig@jarfalla.se

 

Lennart Nilsson (KD)

Gruppledare

070-713 18 91

lennart.nilsson@jarfalla.se

 

Aphram Melki (C)

Gruppledare

08- 580 286 47

aphram.melki@jarfalla.se