Jättesatsning för kollektivtrafiken i Järfälla

I samband med att kommunfullmäktige igår kväll godkände genomförandeavtalet för Mälarbanan med Trafikverket har också en av de största satsningarna någonsin för kollektivtrafiken i Järfälla inletts.

Förutom två nya spår som kommer att innebära bättre turtäthet och punktlighet, byggs en sekundärentré från Södra Jakobsberg till Jakobsbergs pendeltågsstation, Barkarby station rustas upp och flyttas norrut för att på sikt bli en regional järnvägsstation, Kallhälls station får även den nya karaktär och möjlighet till en sekundärentré i framtiden. Insatser mot minskat buller och fler övergångar över spåren kommer också att genomföras.

– Mälarbanans utbyggnad är mycket välkommen och bidrar på flera sätt positivt till Järfällas framtida utveckling i Stockholmsregionen. Ökad turtäthet, pålitlighet och tillgänglighet skapar bättre förutsättningar för snabbt och miljövänligt resande i hela Stockholm, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Lennström.