Järfällas nya översiktsplan är utställd för granskning!

Fram tills den 10 februari är Järfälla kommuns nya Översiktsplan utställd för granskning.  Ditt eget exemplar av översiktsplanen hittar du i receptionen hos Järfälla kommun eller hos kundtjänst i posthuset. Du kan även läsa mer om översiktsplanen här.