Järfällas företagsklimat backar flera placeringar

Enligt Svenskt Näringslivs senaste kommunranking över lokala företagsklimat backar Järfälla flera placeringar. Totalt tappar kommunen 10 placeringar från året innan. Från enkätsvaren kan man utläsa att Järfällas företagare upplever en orättvis konkurrens från kommunen, att kommunen tränger undan det privata näringslivet i Järfälla. Kommunens service mot företagen upplevs också som försämrad. I det sammanfattande omdömet, som väger tyngst i undersökningen, har Järfälla backat hela 20 placeringar sen föregående år.

– Det här är varför vi ville lyfta in tydliga mål kopplade till Svenskt Näringslivs ranking. Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Centerpartiets brist på tydliga mål och visioner drabbar nu Järfällas företagare, säger Cecilia Löfgreen, oppositionsråd (M)

– Socialdemokraternas enda idé för ett bättre näringslivsarbete var att starta ett näringslivsbolag, rankingen visar tydligt att det inte var svaret. Inte så förvånande för de flesta att man också behöver fylla arbetet med innehåll, inte endast form, fortsätter Cecilia Löfgreen (M)

– Företagen känner sig mer och mer bortglömda och missnöjet ökar. För att förbättra situationen för företagare i Järfälla krävs det att politiken har en tydlig vision med mål att följa upp, något som den nuvarande styrningen saknar, avslutar Cecilia Löfgreen (M)

 

Konkurrens från kommunen  
2015 2016
100 116
Kommunens service till företagen  
2015 2016
68 76
Sammanfattande omdöme  
2015 2016
82 102
Placering i Svenskt Näringslivs rankinglista  
2015 2016
41 51