Järfällas föreningar blir utan integrationspengar

I ett års tid har man haft möjlighet till att fördela ut statsbidraget för asyl- och flyktingmottagande men i Järfälla har S, MP och C väntat med att dela ut mer än hälften av pengarna till sista sekund. Medlen ska nu hastigt placeras ut lite varstans och många gånger följer inga direktiv om vad pengarna ska användas till. Koalitionen har inte avsatt några pengar alls till Järfällas föreningar, en satsning som hade kunnat göra mycket för integrationsarbetet i Järfälla enligt Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

– Föreningslivet ser vi som en väldigt viktig del av integrationsprocessen, därför föreslog vi redan i våras att pengar skulle ges till föreningar som jobbade med att bredda sin rekrytering, säger Cecilia Löfgreen, oppositionsråd (M).

– Vi hade hoppats att man från koalitionens sida förstod hur pass viktigt föreningslivet är för att skapa samlingsplatser för människor med olika bakgrund, som att kunna bli en del av den lokala fotbollsföreningen, fortsätter Nikoletta Jozsa, gruppledare (L).

S, MP och C strör ut stora delar av medlen till ett fåtal nämnder utan någon som helst politisk vilja. Kultur- demokrati- och fritidsnämnden som ansvarar för föreningslivet i Järfälla blir dock utan pengar.

– Vi vet inte heller om det finns kostnader som kan täckas av andra medel. På grund av den hastiga processen riskerar vi nu att slösa miljoner på kostnader som skulle kunna täckas av Migrationsverket eller andra statsbidrag. En satsning på föreningslivet hade varit en bättre prioritering, avslutar Lennart Nilsson, gruppledare (KD).