Järfällamoderaternas budget för 2016-2017 heter "Ja till jobb, skola och trygghet – Nej till höjd skatt!"

Igår lämnade Järfällamoderaterna i  budgetförslaget för 2016-2017. Budgeten heter Ja till jobb, skola och trygghet – Nej till höjd skatt och det är en budget som har fokus på jobb, skola och ett tryggt och snyggt Järfälla.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna lägger varsin budget men väldigt många satsningar i våra budgetar är desamma. Vi är tre olika partier som har olika fokus för våra satsningar men vi visar tydligt att vi snabbt skulle kunna klara av att göra en gemensam budget.

 

Några punkter från budgeten är följande:

· Vi föreslår oförändrad skatt (bortsett från en skatteväxling med Landstinget), dvs. vi säger NEJ till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Centerpartiets skattehöjning.
· Samtidigt som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet föreslår minskningar av elevpengen på som mest 4,5% så vill vi istället höja pengen. Skolan behöver stärkt ekonomi för att kunna säkra ”Fler lärare med bättre betalt”. Samtidigt är det viktigt att ge skolan möjlighet att lokalt bestämma vilken insats som ger bäst resultat – därför vill vi inte öka det byråkratiska arbetet ytterligare.
· Inom skolan inrättar vi ett särskilt studie- och yrkesvägledningscentrum för att spetsa det stöd som eleverna kan få inför val av skola och yrke. Vi kopplar till detta även en uppföljningssatsning inom gymnasiet som ska säkerställa att fler ungdomar i Järfälla avslutar sin gymnasieutbildning.
· Istället för dyra ”välfärdsjobb” så satsar vi på att intensifiera arbetet med de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Vi förstärker sysselsättningskravet vid försörjningsstöd, inrättade av en praktikpool och förstärker vuxenutbildningen.
· För att förbättra integrationen så dubblar vi tiden vid SFI (svenska för invandrare), vi lägger ett särskilt stöd till föreningar som för förbättrad integration breddar sin rekryteringsbas och vi inför sommarskola för alla elever som läser vid språkintroduktion.
· Vi vill att alla som vill börja med aktiviteter vid dagens kulturskola ska kunna göra det utan att ställa sig i en lång kö, därför föreslår vi en kulturpeng som kan användas hos valfri utförare.
· Vi säger nej till att stänga fritidsgården i Barkarby och tycker att principen om en fritidsgård per kommundel ska kvarstå.
· Barkarby bibliotek föreslås finnas kvar även 2017.
· Vi ser att vi behöver förbättra löneläget bland våra socialsekreterare för att förbättra kontinuitet och rekryteringsläge och därför gör vi en särskild lönesatsning.
· För att öka tryggheten bland våra äldre vill vi låta alla som fyllt 65 år kunna få gratis broddar från kommunen.
· Vi avsätter medel för att kunna bygga en toalett vid boulebanorna vid Vattmyravallen.
· För att öka tryggheten i våra centrum vill vi satsa på två väktarteam som kan patrullera kommunen under fredags och lördags kvällar. Vi förstärker även stödet till föreningar som hjälper till att nattvandra.
· Allt detta görs med ordning och reda i ekonomin. Vi föreslår ett överskott på 25 miljoner kronor och en buffert för året på 20 miljoner kronor.

För den som vill läsa hela budgeten så finns den på länken nedan.

Moderaternas budget 2016-2017