Järfällaeleverna får högre betyg!

För andra året i rad har Järfällaeleverna som lämnade årskurs 9 i våras högre betyg än tidigare. Det visar den senaste statistiken från Skolverket som kom i förra veckan.

Järfällaelevernas betyg är också högre än riksgenomsnittet. Genomsnittsbetyget (meritvärdet) har ökat till 221,3 jämfört med året innan då det låg på 216,5. Också andelen elever som når målen i alla ämnen har ökat och även där ligger Järfälla högre än riksgenomsnittet. 80,8 % av alla Järfällaelever nådde målen 2012 jämfört med 76,6% förra året, vilket också innebär att fler Järfällaelever nu är behöriga till något av de nationella gymnasieprogrammen.

 

Det är flera skolor i Järfälla som visar på stora förbättrade resultat. Bl.a. har Viksjöskolan förbättrade resultat från en redan hög nivå och Tallbohovskolan som har gått från ett genomsnittligt meritvärde på 170,8 till 194,2 och en andel på 53 % som når målen jämfört med 35,4 förra året.

Lärarna i våra skolor gör ett fantastiskt jobb och vi i Moderaterna ska, tillsammans med den övriga Alliansen, fortsätta arbetet med ökad måluppfyllelse och för att Järfälla, även i fortsättningen, har en skola med hög kvalité!

Läs mer om resultaten i Järfällas skolor här!