Järfälla går vidare med Barkarby College!

Måndagen den 19 november fattade kommunstyrelsen i Järfälla kommun beslut om att gå vidare med Barkarby College. Man har nu tagit fram en uppdragsbeskrivning och en genomförandestrategi för ett regionalt utbildnings-, näringslivs- och kulturcentrum i Järfälla. Barkarby College är namnet på ett koncept för ett regionalt utbildningscentrum i Barkarbystaden, med inriktning mot tekniska och naturvetenskapliga ämnen på eftergymnasial nivå med tydlig koppling till tidigare utbildning.

Barkarby College är tänkt att ligga i nära anslutning till den blivande tågstationen Stockholm Väst, en knutpunkt för kollektiv- och regionaltrafik i Barkarbystaden, vilket kommer att göra lösningen intressant för hela regionen.

Ambitionen är att Barkarby College ska fungera som ett nav för naturvetenskaplig och tekniskt inriktad utbildning med en stark anknytning till näringslivet.

Emma Feldman, ordförande i Utbildningsnämnden, ser mycket positivt på ett samarbete mellan utbildning och näringsliv:

 – Som ordförande i utbildningsnämnden tycker jag det är jätteroligt att vi nu går vidare med högre utbildning i Barkarbystaden. I anslutning till det som kommer att bli Stockholm Väst tycker jag också att det är jättespännande att vi nu får till stånd ett samarbete mellan utbildning och näringsliv.

Genom att också knyta andra verksamheter till det nya utbildningscentret – till exempel konferensanläggning och motionsanläggning – kan Barkarby College få stor betydelse även för de boende i området och därmed bli ett centrum och en naturlig mötesplats för utbildning, kultur och näringsliv.

Läs mer om Barkarby College här!

Radio Stockholm intervjuade Emma Feldman med anledning av Järfälla nu går vidare med utredningsuppdraget kring Barkarby College. 

Lyssna på intervjun här!