Järfälla – ett gott exempel!

Järfälla kommun lyfts fram som ett gott exempel när det gäller stöd till elever med dyslexi. Det visar en undersökning bland de 100 största kommunerna. 

Forskning visar att tidiga insatser är avgörande för barns läsinlärning och i Järfälla satsar vi och arbetar målmedvetet med att varje elev ska ges lika förutsättningar att nå målen.Varje år genomförs screening av alla elever i årskurs 2, 4 och 7 i Järfälla. Syftet är att så tidigt som möjligt hitta de elever som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och som behöver vidare uppföljning. Resultaten varierar från år till år, men runt 15 procent av eleverna behöver extra insatser inom läs och skrivområdet.

I Järfälla finns också ett nätverk där minst en läs- och skrivsamordnare finns med från varje skola. Tillsammans har de arbetat fram en gemensam strategi och en handlingsplan för hur kommunen och skolorna ska arbeta med stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter.

Du läser mer om kommunens arbete här!

Även i Svd:s Brännpunkt 2013-08-31 lyftes Järfälla fram som ett gott exempel. Artikeln hittar du här!