Tryggt och snyggt i Järfälla!

Nu gör vi Järfälla kommun Tryggare och Snyggare. I morse röjdes, klipptes och gallrades det för fullt i bl.a. Kallhäll. Även fler papperskorgar, mer frekvent städning i centrumomrdåen och bättre belysning är några av de åtgärder som kommer under våren.