Järfälla – Bäst i Sverige på farligt avfall

Järfälla blev den 1 juni 2010 utsedd till den kommun i Sveriges som är bäst på att samla in hushållens farliga avfall. Tio kommuner var nominerade till ALLfa-priset som årligen delas ut av företaget SAKAB (ett företag som oskadliggör farligt avfall med olika behandlingsformer). Prisutdelare var Sofia Arkelsten, miljöpolitisk talesperson för Moderaterna, som överräckte prischecken på 100 000 kronor i samband med Avfall Sveriges årsmöte i Piteå.

– Järfälla kommun har satt ribban högt för att lösa uppgiften att samla in farligt avfall från hushållen. De har arbetat konsekvent och målmedvetet och är i sitt arbete en förebild för andra. Det kan inte nog betonas hur viktigt arbetet med att avgifta kretsloppen är, understryker Göran Eriksson, vd för SAKAB.

– Nu ska vi använda prispengarna för att minska avfallets farlighet ytterligare – till nytta för alla järfällabor säger Ann Ljusnefors Norstedt, avfallschef i Järfälla kommun.”

Exempel på farligt avfall är batterier, bekämpningsmedel, färg-, lim- och lackrester, rengöringsmedel, spillolja, sprayflaskor och kemikalier. Har du avfall som behöver hämtas? Läs mer: Mitt avfall – Mitt ansvar