Järfälla är Stockholms bästa äldrekommun!


Sveriges pensionärsförbund utsåg år 2009 Järfälla till Sveriges näst bästa äldrekommun, efter Götene i Västra Götaland. Samtidigt visar socialförvaltningens brukarundersökning för 2009 att det finns en väldigt hög nöjdhet vad gäller bemötande, tillgänglighet och service.

-Det är ju självklart så att när vi är så här nära så blir man väldigt motiverad att göra de satsningar som behövs för att vi ska bli bäst i landet, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Lennström som tog emot priset av folkhälsominister Maria Larsson. På frågan vad det är som gjort Järfällas äldreomsorg så bra nämner socialnämndens ordförande Björn Falkeblad valfriheten vad gäller boenden och boendeformer som exempelvis korttidsboenden utomlands, de korta köerna till äldreboendena och det goda samarbetet med de olika pensionärsorganisationerna i kommunen.

Har du idéer eller förslag på hur äldreomsorgen i Järfälla kan förbättras?

Maila: jarfalla@moderat.se