Integrationsminister Erik Ullenhag på besök i Järfälla!

Den 26 mars besökte integrationsminister Erik Ullenhag (Fp) Järfälla. Besöket var samordnat av Folkpartiets politiska sekreterare Nikoletta Jozsa tillsammans med Utbildningsförvaltningen och förutom Utbildningsdirektör Annika Ramsell deltog även Utbildningsnämndens ordförande Emma Feldman och 1:e vice ordförande i Utbildningsnämnden Anne-Marie Holm vid besöket.

Dagen inleddes med ett besök på Lärcentrum där Erik Ullenhag besökte SFI-klasser på tre olika språknivåer för att samtala bl.a. om hur Sverige styrs.

Erik Ullenhag talar i en SFI-klass. Foto: Anders Bengtsson
Integrationsminister Erik Ullenhag

Efter detta höll Erik Ullenhag ett tal om integration för gymnasieelever från samtliga våra gymnasieskolor i SAM-gymnasiets aula där många intressanta reflektioner gjordes och mycket bra frågor ställdes av gymnasieeleverna kring politik, integration, segregation och hur samhällsklimatet bör förändras.

Erik Ullenhag talar i Samgymnasiets aula

Engagerade elever fortsatte ställa frågor även efter talet

Lunch intogs sedan på HTS-gymnasiets restaurang Jakobs hörna där Montessoriförskolan Kuben passade på att sjunga sånger och lämna över teckningar till Erik Ullenhag.

Barn från Montessoriförskolan Kuben

Ordförandena från de tre elevråden på Samgymnasiet, HTS-gymnasiet och Kvarngymnasiet var också på plats under lunchen för att samtala med integrationsministern och Annika Ramsell berättade om hur Järfälla arbetar med den integrationssatsning som görs inom SFI och restaurangskolan.

Utbildningsdirektör Annika Ramsell berättar om samarbetet mellan SFI och restaurangskolan

Dagen avslutades med att Erik Ullenhag avtackades av Emma Feldman som också lämnade över en present i form av Järfälla-äpplet.

Emma Feldman tackar Erik Ullenhag

Erik Ullenhag tillsammans med Folkpartiets representanter

Erik Ullenhag tillsammans med ordföranden i Kvarngymnasiets elevråd