Infartsparkeringen i Kallhäll stängs fr.o.m. den 1 april!

Fr.o.m. i morgon den 1 april stänger Trafikverket hela parkeringen förutom en del som är handikapp- och cykelparkering. Ombyggnationen av Kallhälls stationsområde pågår fram till 2016. Trafikverket använder infartsparkeringen som arbetsområde under större delen av tiden.

Trafikverket anordnar 50 tillfälliga parkeringsplatser längs Kallhällsleden söder om stationen samt hänvisar till den stora tillfälliga infartsparkeringen i Barkarby.

Läs mer om avstängningen här!

Bild lånad från Trafikverkets webbplats.