Handlingsprogram Moderaterna i Järfälla

Mandatperioden 2018-2022

Vi vill att ett bra Järfälla ska bli bättre

 

Järfälla har stora möjligheter och är en bra kommun att leva, utbilda sig och arbeta i. Kommunen har ett bra geografiskt läge med goda kommunikationer och närhet till natur, handelsområden och Stockholm. Järfälla växer och utvecklas och det gäller att ta tillvara nya möjligheter för att fortsätta göra Järfälla bättre. Järfällaborna ska ha ett stort inflytande över sin vardag. Det kan handla om vilken skola man väljer för sina barn eller var man vill bo om man som äldre behöver extra stöd. Vi vill att många är med och utvecklar vår välfärd. Endast så skapas ett brett utbud med högsta möjliga kvalitet.

Jobb och ekonomi är vår viktigaste fråga. Alla som vill och kan jobba ska ha ett arbete att gå till. Att ha ett jobb ska alltid löna sig. Det är bara när Järfällaborna är i arbete och när vi har ordning och reda i ekonomin som vi har möjlighet att finansiera vår gemensamma välfärd så att vi få en bra sjukvård, ett starkt rättsväsende och en skola där kunskap är i fokus.

Vi ska motverka alla typer av utanförskap. Att barn växer upp i familjer där ingen av föräldrarna går till jobbet är inte bra vare sig för barnen, föräldrarna eller samhället. Risken finns att även nästa generation fastnar i ett livslångt bidragsberoende. Vi behöver ta krafttag vad gäller integration och motverka segregerade  bostadsområden där arbetslösheten är utbredd.

Alla ska kunna känna sig trygga i vår  kommun. Vi får aldrig låta kriminella gäng begränsa friheten för andra. Det ska finnas polis och ordningsvakter närvarande runt om i kommunens alla delar, och särskilt i våra centrumområden. För ökad trygghet behövs bättre belysning, upprustade gångvägar liksom bättre städning och klottersanering. På platser som många upplever som otrygga bör vi utöka kameraövervakningen.

Järfällas barn och ungdomar ska gå till skolan för att få kunskaper. Skolans främsta uppgift är att förmedla dessa så att eleverna står rustade för framtidens arbetsmarknad. Skolan måste ge förutsättningar för varje enskild individ att lyckas. Att ställa krav är att bry sig! Har en elev inte klarat alla moment i ett ämne ska hon/han gå i sommarskola för att hinna ifatt.

Vår värdegrund vilar på alla människors lika värde och att alla, med rätt verktyg, är kapabla att bidra till vår gemensamma välfärd och forma sitt eget liv. Vi står upp för ordning och reda i ekonomin, arbetslinjen, kunskap och trygghet. Frihet under ansvar har gång på gång visat sig vara en förutsättning för ett samhälle där människor mår bra och utvecklas.

 

Järfälla ska vara en plats för hoppfulla!

Här hittar du handlingsprogrammet i sin helhet: Handlingsprogram 2018-2022