Grattis till Muf Järfällas nyvalda styrelse!

Vid Muf Järfällas årsmöte igår valdes en ny styrelse bestående av ordförande Ebba Björklund, vice ordförande Emma Axelsson och ledamöterna Mert Yilmaz och Gabriel Englund.

Stort grattis till er och lycka till med ert kommande arbete!

Ordförande för mötet var Gustaf Göthberg och vi tackar honom för hans insats och sitt inspirerande föredrag om sin roll som internationell sekreterare för Moderata ungdomsförbundet. Vi tackar även Fritz Lennaárd, Dante Engstrand, Richard Lindforss och Emma Feldman för deras givande närvaro.

Vi vill slutligen tacka den avgående styrelsen för deras insatser för MUF Järfälla!