Fredrik Reinfeldts sommartal!

Lördagen den 17 augusti var det dags för statsminister Fredrik Reinfeldts årliga sommartal i Gustavsberg. Det var mycket folk som hade samlats vid Strandvik i Gustavsberg på plats trots den något regniga sensommardagen.

Statsministern var tydlig i sitt budskap. Människor ska få mer kvar av lönen och Moderaterna ska fortsätta ta långsiktigt ansvar för jobben! 

I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för människor som arbetar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig skatt. Reformen presenteras idag av statsminister Fredrik Reinfeldt under hans traditionsenliga sommartal. Förslagen beräknas sammantaget att kosta cirka 16 miljarder kronor.

Den utdragna internationella krisen påverkar svensk ekonomi och gör att arbetslösheten riskerar att bita sig fast på höga nivåer. Moderaterna tar ansvar för att långsiktigt stärka Sverige genom att i höstens budget föreslå ytterligare skattelättnader på arbete. I dagens ekonomiska läge är ett förstärkt jobbskatteavdrag en viktig och nödvändig reform som både skapar fler jobb, ger dem som arbetar mer kvar i plånboken och stärker förutsättningarna för en återhämtning på arbetsmarknaden.

Som en del av en ansvarsfull politik för full sysselsättning lovade Alliansen gemensamt inför valet 2010 att fortsätta stärka arbetslinjen och sänka skatten för dem som jobbar. Sverige har starka offentliga finanser och goda säkerhetsmarginaler. Vi är nu i ett läge där det finns möjlighet att förstärka jobbskatteavdraget. Det ger hushållen ökat utrymme för konsumtion och förbättrar jobbmöjligheterna för breda grupper.

Moderaterna tycker att det ska löna sig att arbeta. Dagens förslag skulle ge en vanlig inkomsttagare mellan 200 och 300 kronor mer i plånboken varje månad. Förstärkningen blir som störst, 337 kronor i månaden, vid en inkomstnivå som motsvarar genomsnittslönen för en gymnasielärare. Tillsammans med Alliansens tidigare jobbskattelättnader skulle dagens förslag innebära att 99 procent av heltidsarbetande har fått behålla mer än 1 000 kronor i månaden. 90 procent har fått behålla mer än 1 500 kronor, och de som tjänar upp till 38 500 kronor/månad får behålla mer än en extra månadslön om året efter skatt jämfört med 2006.

Statsministerns hela tal ser du här!