Första spadtaget för Veidekkes bostäder i Kallhällsparken!

Idag togs första spadtaget för Veidekkes nya svanenmärkta bostäder i Kallhällsparken. Ett projekt som påbörjades under Alliansens styre och där byggnation nu pågår. Bostäderna är fördelade på fem hus och ligger i nära anslutning till både pendeltåg, centrum, natur och skolor. På plats från Moderaterna i Järfälla var Emma Feldman och Dan Engstrand.

I anlsutning till byggplatsen finns även “Drömplanket” som är Veidekkes tolkning av stadsplaneraren Candy Changs fenomen om en väg där man skriver ned vart man skulle vilja bo innan man dör. Originaltexten har i Veidekke Bostads tolkning blivit ”Innan jag dör vill jag bo…”.

Med Drömplanket vill vi involvera våra köpare och Kallhällsborna och ge dem möjligheten att uttrycka sina bostadsdrömmar. Vi har en förhoppning om att kunna ta med oss resultatet in i kommande projekt, säger Filip Borgelin, Projektutvecklare på Veidekke Bostad.

Du läser mer om projektet på veidekkebostad.se/kallhallsparken/