Första spadtaget för ByggVestas hållbara hyresrätter!

Den 29 november tog kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen tillsammans med ByggVesta developments VD Marcus Svensson det första spadtaget för ett Egenvärmehus® om 199 hyreslägenheter, i direkt anslutning till pendeltrafiken och ICA:s nya handelsplats.


– Att kunna kombinera långsiktigt låg miljöbelastning med hög boendekvalitet är en nyckelfråga för kommunen säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen. Därför är det lika viktigt att byggföretagen utmanar oss och vi dem för att skapa framtidens boende. Det är glädjande att ByggVesta har högt fokus på att utveckla och bygga hyresrätter med hög bygg-, miljö- och boendestandard, avslutar Cecilia Löfgreen.

Kvarteret är det senaste i raden av ByggVestas egenutvecklade, långsiktigt hållbara Egenvärmehus®, som förenar kostnadseffektivitet med hög boendekvalitet.