Förslag till valsedel för Järfälla kommun 2018

En enig nomineringskommitté för kommunalvalet i Järfälla har nu arbetat fram ett förslag till valsedel för 2018. Nomineringskommittén har i sitt arbete eftersträvat en blandning av erfarenhet, nya förmågor, gammal och ung. Förslaget behandlas på Moderaternas nomineringsstämma som hålls i februari.

Bifogat finns även resultatet från försöksnommineringen.

Förslag till lista Moderaterna i Järfälla, Kommunfullmäktige 2018
Försöksnominering resultat Järfälla kommun 2017[8]