Få parkeringsplatser blir färre

Socialdemokraterna vill minska antalet parkeringar per lägenhet vid ny- och ombyggnationer. Omkring 70% av hushållen i Järfälla har en eller flera bilar, trots det väljer Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet, att skära ned på parkeringar per lägenhet rejält.

– Om man har försökt att parkera i Barkarbystaden förstår man att det inte finns gott om platser. Att då skära ned på antalet platser per bostad skapar en ohållbar trafiksituation för de boende där, säger Cecilia Löfgreen, oppositionsråd (M).

För en bostad om tre rum och kök halveras antalet platser. Tidigare har antalet parkeringsplatser för 3 rok legat på 0,8, i det nya förslaget ligger siffran för samma bostad på 0,4 parkeringsplatser.

– Bristen på parkeringar i Barkarbystaden är redan stor och det blir knappast bättre för kommande etapper när man väljer att skära ned på antalet platser ytterligare, fortsätter Cecilia Löfgreen, oppositionsråd (M)

– Det är en bilfientlig politik som inte förhåller sig till verkligheten. Järfälla är kommun där många familjer använder bilen dagligen, det måste man ha i åtanke när man fattar viktiga beslut, avslutar Cecilia Löfgreen (M)