Ett tryggare och snyggare Järfälla

Järfälla håller på att bli en alltmer otrygg kommun. Under höstens gång har flertalet rapporter hörts om bilbränder, rån och andra kriminella aktiviteter. Moderaterna har på nationell nivå föreslagit 2000 fler poliser för att minska brottsligheten. Vi måste också göra vad vi kan på kommunal nivå. Därför tog Moderaterna i Järfälla fram ett kraftpaket för att göra Järfälla till en tryggare och snyggare kommun. Nedan finner ni några av våra förslag:

  • Ökad kameraövervakning
  • Ökad väktarnärvaro på helgerna
  • Bättre stöd till grannsamverkan
  • En till grannstödsbil
  • Bättre belysning
  • Bättre klotterhantering
  • Förenklad felanmälan
  • Applikation för felanmälan

 

Hela motionen hittar ni här:
motion-ett-tryggt-och-snyggt-jarfalla