Ett år efter valet – Vi håller vad vi lovar!

Ett år har gått sedan valsegern 2010. Vi vill berätta om några vallöften som vi har uppfyllt och är särskilt stolta över.

Mer stöd med sommarskola. Inför sommaren 2011 införde vi breddad sommarskola för alla Järfällaungdomar i årskurs 8. Det innebär att alla som vill ges möjlighet att läsa upp sina betyg inför årskurs 9. På så sätt blir fler elever förberedda och ges tryggheten att lära sig i sin egen takt.

En mångfald av boendeformer för äldre. Vi vill göra Järfälla till Sveriges bästa äldrekommun. En viktig del i detta är att öka det egna inflytandet och möjligheterna för de äldre att påverka omsorgen. En annan del är den mångfaldssatsning som görs för fler boendeformer. Vi bygger framtidens äldreboende på Flottiljen och planerar för seniorbostäder i medelhavsmiljö och klimat på Vattmyravallen.

Ett tryggt och snyggt Järfälla. Under de kommande 3 åren kommer 260 nya papperskorgar att sättas upp i en satsning på att göra Järfälla tryggt och snyggt. Till detta kommer också satsningar på klotterbekämpning, slyröjning och vård av våra naturreservat.

Ordning, reda och ansvar för framtiden. Att ta ansvar för framtiden handlar om planering och ordning i ekonomin. Järfälla växer, människor får nya jobb och flyttar hit. För viktiga satsningar på skola och omsorg krävs en ekonomi i balans. Vi fortsätter att ta ansvar för vår gemensamma ekonomi och framtid.