Emma Feldman deltog i EU-projektet EMPOWER!

Järfälla har nu besök av deltagare i EU-projektet EMPOWER. Projektet är ett Erasmus-samarbete mellan Järfälla kommun, Giessen i Tyskland och North Lanarkshire i Skottland där man bl.a. diskuterar och lär av varandra om hur man arbetar förebyggande med avhopp från gymnasieskolan. Självklart deltog Emma Feldman idag när deltagarna från Tyskland och Skottland besöker Järfälla för att bl.a. jobbskugga och lära sig mer om vårt arbete och då bl.a. med Unga På Gång Järfälla, som är en del av kommunens aktivitetsansvar. Dagen bjöd på otroligt inspirerande diskussioner och work-shops där man fick möjlighet att göra analyser av olika typer av “case-studies”. Lärorikt och också väldigt roligt att få berätta om hur långt vi Järfälla har kommit i vårt arbete bl.a. med de ungdomar som finns hos JVC och Unga på gång. Ett arbete som påbörjats och utvecklats under Alliansstyret 2007-2014.

Mälargymnasiets biträdande rektor Mariella Augustsson berättar om Mälargymnasiet.
Deltagarna får en rundvandring på NT-gymnasiet.
Per Eklind, rektor på YTC berättar om YTC och deras verksamhet och koppling till arbetsmarknaden.