Det är höst i ett Sverige som börjar tvivla på framtiden!

Idag och tre veckor framåt pågår Moderaternas nationella höstkampanj “Det är höst i ett Sverige som börjar tvivla på framtiden”.

En majoritet av väljarna upplever att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. I kampanjen tas utgångspunkt i den oro som finns för Sveriges utveckling och  de utmaningar vi ser och presenterar förslag på lösningar för dessa.
Kampanjen är mer samhällskritisk och sätter fokus på Moderaternas nya förslag för att minska det nya utanförskapet, öka tryggheten och förbättra integrationen.

Vi är ett parti som ser de problem som finns i samhället och har förslagen för att åtgärda dem.

Kampanjfilmen ser du här!