Dennis Wedin talade för kommunfullmäktigegruppen!

På den senaste Kommunfullmäktigegruppen hade vi besök av Dennis Wedin som är gruppledare för Moderaterna i Äldrenämnden i Stockholm stad. Han talade bl.a. om vad det innebär med äkta valfrihet och hur vi kan säkerställa valfriheten inom äldreomsorg och hemtjänst. Talarpasset efterföljdes av intressanta gruppdiskussioner.