Debatter kring översiktsplanen i Jakobsbergs centrum!

Cecilia Löfgreen berättar för Järfällaborna om Järfällas utveckling fram till 2030
Cecilia Löfgreen berättar för Järfällaborna om Järfällas utveckling fram till 2030. Foto: Mikael Nasberg

Under vecka 43 anordnades det tre stycken debatter kring översikts-planen på Pyramidtorget i Jakobsbergs centrum.

Under måndagen och onsdagen deltog kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen och oppositionsrådet Claes Thunblad från Socialdemokraterna. I tisdagens debatt deltog kommunalrådet Emma Feldman och Claes Thunblad. Moderator var Kultur- och fritidsdirektör Torbjörn Neiman.

 

Då översiktsplanen för Järfälla nu är ute på samråd och Järfälla är en av Stockholmsregionens hetaste tillväxtområden så är självklart frågeställningarna både inspirerande och utmanande. Vi debatterade frågor som hur vi vill att Järfälla skall utvecklas fram till 2030, hur vi vill utveckla Järfällas infrastruktur, hur vi skapar ett Järfälla som är attraktivt för företagare och hur vi bygger ett öppet, tolerant och inkluderande Järfälla.

Från vänster: Torbjörn Nieman, Cecilia Löfgreen och Claes Thunblad.
Från vänster: Torbjörn Nieman, Cecilia Löfgreen och Claes Thunblad. Foto: Mikael Nasberg

Viktigast av allt var dock att informera Järfällaborna om vikten av att tycka till och lämna sina synpunkter kring översiktsplanen, vilket man kan göra både via www.jarfalla.se och genom att besöka utställningslokalen i kundtjänsten som ligger i Posthuset i Jakobsberg.

Från vänster: Torbjörn Nieman, Emma Feldman och Claes Thunblad.
Från vänster: Torbjörn Nieman, Emma Feldman och Claes Thunblad. Foto: Mikael Nasberg