Datum för årets Kandidatskola!

Nu är datumen spikade för årets Kandidatskola!

Kandidatskolan är till för dig som vill engagera dig som förtroendevald för Järfällamoderaterna och som tycker att Järfälla förtjänar det bästa. Här får du lära känna andra moderater och lära dig hur kommunpolitiken fungerar. När du gått denna utbildning är du diplomerad att kunna ta uppdrag i olika nämnder eller styrelser samt att vara med och påverka utvecklingen av ditt Järfälla. Även om du skulle ha missat början av utbildningen så går det självklart bra att hoppa in under pågående år då du kommer att ges möjlighet att komplettera de tillfällen som du har missat under nästa år.

 

Datum för 2013:

9/4 Cecilia Löfgreen, Kommunstyrelsens ordförande och Anders Sörensen, Valledare

27/5 Björn Lindforss, Ordförande i Järfällamoderaternas styrelse samt Tekniska nämnden och Stig Drevemo, Miljö- och Bygglovsnämnden

16/9 Emma Feldman, Kommunalråd och Ordförande i Utbildningsnämnden och Stefan Pettersson, Barn- och ungdomsnämnden

22/10  Björn Falkeblad, Ordförande i Socialnämnden

11/11  Dan Engstrand, Kultur-och Fritidsnämnden och Johnny Lennström, Styrelseordförande Järfällahus AB

 

Tid och plats: Vasaplatsen 9-11 (Kommunhuset) kl. 18.00