Dan Engstrand representerade Moderaterna i årets Barnhearing!

För trettonde året i rad arrangerar Järfälla kommun en barnhearing där ett 30-tal elever i förskoleklass och årskurs 1-9 får ställa frågor direkt till kommunens politiker och tjänstemän. Barnhearingen är en del i Järfälla kommuns arbete med att öka yngre barns delaktighet i den demokratiska processen i enlighet med Artikel 12 i FN:s barnkonvention.

I morse var det dags för eleverna att ställa sina frågor till politiker och tjänstemän och Moderaterna i Järfälla representeras av nämndens 2:e vice ordförande Dan Engstrand. Barnhearingen följs upp på måndag genom besök av Barnombudsmannen.

Mer information om Barnhearingen eller kommunens arbete med barnkonventionen hittar du här.