Bullerpromenad i centrala Jakobsberg!

Den 13 november deltog Emma Feldman och Stig Drevemo vid en bullerpromenad som anordnats av Miljö- och bygglovschef Karin Seleborg.

Tillsammans med planutskottet, miljö- och bygglovsnämnden och flera tjänstemän från bygg- och miljöförvaltningen promenerade vi med bullermätare i centrala Jakobsberg för att lyssna på ljudmiljöerna. Vi hade även med oss en bullerkarta för att veta hur många decibel det var på varje plats. 

 

Bullerkartan sträcker sig från grönt (40-45 decibel) på innergårdar och liknande, till lila (75-80 decibel) utmed järnvägsspåret.

Det var mycket intressant att se hur vi kan styra bullernivåer i samband med planarbetet och genom att bygga fastigheterna åt ett visst håll, och det fördes även en hel del diskussioner kring hur pass subjektivt bullernivåer faktiskt är och att en del människor anpassar sig lättare till vissa typer av ljud och nivåer.