Borgerliga oppositionen på studiebesök hos polisen i Järfälla.

Under fredagen gjorde den Borgerliga oppositionen i Järfälla, bestående av Moderaterna, Liberalerna och Krisdemokraterna, ett studiebesök hos polisen. Besöket var mycket informativt och gav goda inspel för hur polisen och kommunen kan samverka i arbetet för att göra Järfälla till en tryggare plats. Bland annat så diskuterades utvecklingen i de olika kommundelarna, polisens arbetssätt, polisens bemanning och olika exempel på goda samarbetsformer.

– Otryggheten har växt i Järfälla de senaste åren. Vi behöver fler poliser men även ansvarstagande kommunpolitiker. Vi ska arbeta tillsammans med polisen på rätt sätt för att säkerställa att Järfälla blir en kommun där alla känner sig trygga, säger Cecilia Löfgreen, gruppledare för Moderaterna.

Ett exempel på projekt som lyftes som framgångsrikt var kommunens samarbete med polisen, hyresgästerna och Järfällahus som ökade tryggheten på Termovägen för ett antal år sedan men som nu är nedlagt.

– Jag arbetade själv med projektet och vet att ett nära samarbete mellan boende, fastighetsägare, kommun och polis är mycket viktigt. När kommunpoliser har tid och möjlighet att arbeta brottsförebyggande, i samband med att de boende får känna ett stort ansvar för sitt område så vet jag att vi kan bygga trygghet tillsammans, säger Nikoletta Jozsa, gruppledare för Liberalerna.

Den öppna försäljningen av narkotika i kommunen lyftes också som ett stort problem för tryggheten i centrumområdena, framförallt i Jakobsberg.

– När polisen som idag har för knappa resurser så hinns inte mängdbrottslighet som narkotikaförsäljning med, även om den sker öppet. Vi måste se till att stärka polisens resurser men också se till att kommun och socialtjänst tar sitt ansvar för att se till att unga som hamnar i denna problematik snabbt fångas upp och tas omhand, säger Lennart Nilsson, gruppledare Kristdemokraterna i Järfälla.