Besök på Växtplats Järfälla!

Den 3 oktober besökte kommunalrådet Emma Feldman och den politiske sekreteraren Rasmus Törnblom näringslivsmässan ”Växtplats Järfälla”. Mässan är en s.k. business-to-business, vilket innebär varor och tjänster mellan företag.

Förutom olika enheter från Järfälla kommun, som Praktikbyrån och en monter om Översiktsplanen, så fanns även Arbetsförmedlingen och Företagarna på plats tillsammans med ett 90-tal olika Järfällaföretag. Ett flertal elever från HTS-gymnasiet var också på plats för att agera värdar på mässan.