Besök på gymnasiemässan i Älvsjö!

Den 23 november besökte Utbildningsnämndens ordförande Emma Feldman gymnasiemässan i Älvsjö tillsammans med Utbildningsdirektören Annika Ramsell och Programchefen Sune Stjärnlöf.

Järfällas gymnasieskolor, SAM-gymnasiet, NT-gymnasiet, HTS-gymnasiet och YTC, fanns på plats under en stor, gemensam banderoll som syntes direkt från entrén.  

Järfällas gymnasieskolor under gemensam banderoll.
Järfällas gymnasieskolor under gemensam banderoll.

Lärare, elever och en del rektorer stod i montrarna för att samtala med de besökande niondeklassarna och berätta om Järfällas gymnasieskolor och vilka program man kan läsa i kommunen.

SAM-gymnasiet
SAM-gymnasiet

 

NT-gymnasiet
NT-gymnasiet
HTS-gymnasiet och SAM-gymnasiet.
HTS-gymnasiet och SAM-gymnasiet.
YTC
YTC

I NT-gymnasiets monter visades det även upp en robotkonstruktion som en del av robotutbildningen på Teknikprogrammet.

Robotkonstruktion i NT-gymnasiets monter.
Robotkonstruktion i NT-gymnasiets monter.

Mässan var mycket välbesökt och det fanns självklart även möjlighet att få information och hjälp med frågor kring gymnasieantagningen.