Besök i kommunens verksamheter!

Dan, Emma och Maria Stockhaus besöker Karlslundskolan

Just nu besöker Emma Feldman och Dan Engstrand många av både kommunens verksamheter och privata företag.

Dan Engstrands senaste verksamhetsbesök har varit på Olovslundskolan, Källtorpskolan, Mälarskolan och tillsammans med Emma Feldman och riksdagsledamoten Maria Stockhaus besöktes Karlslundskolan och ICA Maxi i Barkarby. Emma Feldman har besökt YTC, Mälargymnasiet Lärcentrum och tillsammans med riksdagsledamoten Ida Drougge besöktes SFI-utbildningen på Lärcentrum.

Besöktet på SFI bjöd på spännande diskussioner och nya arbetssätt och metoder för att eleverna ska lära sig språket på ett mer effektivt sätt. Allt ifrån suggestopedi i alfabeteringsgrupper till diskussioner om praktikplatser och vikten av snabb validering i två grupper med Sfinx, Svenska för ingenjörer.

På Karlslundskolan fick politikerna bl.a. delta i ett “Barnmöte” där eleverna fick ställa frågor till politikerna. Besöket var mycket trevligt och välorganiserat.

Vid besöket på ICA Maxi fokuserades det mycket på frågor kring rekrytering, arbetsmarknadsfrågor och trygghet för de som arbetar inom handelsbranschen. Butiken är ett mycket bra exempel på företag som har många unga anställda, vilket gör att de kommer att drabbas hårt om man gör det dyrare att anställa unga.

Vill du att vi kommer och besöker din verksamhet eller har du förslag på en verksamhet som vi borde besöka? Hör av dig till emma.feldman@moderat.se eller dan.engstrand@moderat.se

Emma Feldman och Ida Drougge besöker SFI
Maria Stockhaus, Emma Feldman och Dan Engstrand besöker Bernt på ICA Maxi
Emma Feldman besökte Mälargymnasiet