Belyst utemiljö skapar trygghet!

I senaste numret av “Järfälla visar vägen” kan man läsa om hur Tekniska nämnden arbetar med olika former av belysning för att skapa trygghet. Bl.a. provar vi nu s.k. intelligent belysning med sensorer som tänds automatiskt när gående eller cyklister passerar.