Barkarbystadens permanenta för- och grundskola får namnet Herrestaskolan!

Det är nu klart att den nya permanenta för- och grundskolan i Barkarbystaden får namnet Herrestaskolan för att anknyta till gården Herresta. Gårdsnamnet har sina rötter i förhistorisk tid och den sista bebyggelsen avhystes i slutet av 1600-talet, efter att gårdens åker och äng lagts under Säby gård. Den permanenta skolan beräknas stå färdig till 2015 och skall fullt utbyggd ge plats för 100 förskolebarn och 300 skolbarn. Till skolan anknyts också kultur- och idrottslokaler.

Tekniska nämnden beslutade även att den provisoriska skola som kommer att uppföras i Barkarbystaden får namnet Karlsundskolan, för att den inte ska förväxlas med den permanenta skolan.

Karlslund var en gård som låg norr om Kyrkvägen från ca 1850 och fram till att den revs i slutet av 1930-talet, då flygfältet byggdes ut.

Läs mer om den nya skolan i Barkarbystaden här!

Den blå rektangeln markerar den tilltänkta platsen för den temporära skolan.