Barkarby Handelsplats på 3:e plats i mätningen Stockholmarnas favoritcentrum!

Barkarby handelsplats

Barkarby Handelsplats i Järfälla har tilldelats 3:e pris i mätningen Stockholmarnas favoritcentrum 2012 i kategorin Handelsområden.

Mätningen är en kvantitativ imagemätning som genomfördes hösten 2012. Drygt 1800 konsumenter som bor i Storstockholm har fått svara på hur man uppfattar och upplever 48 stycken centrumanläggningar i länet. Frågor som har besvarats har gällt allt från trygghet i området och öppettider till parkeringsmöjligheter och utbudet av affärer.

Läs mer om undersökningen här!