Avtal påskrivet om tunnelbanan till Barkarby station/Stockholm Väst!

Den 7 januari samlades parterna i 2013 års Stockholmsförhandling för att signera avtalen om utbyggd tunnelbana. Avtalen som undertecknats av representanter av staten, landstinget och berörda kommuner innebär för Järfällas del en förlängning av blå linjen från Akalla till Barkarby/Stockholm Väst, via Barkarbystaden. Det skapar förutsättningar för minst 14 000 nya bostäder och för en regional kollektivtrafikpunkt.
Nedan ses ett historiskt ögonblick där avtalet mellan landstinget, staten, Stockholm, Nacka, Solna och Järfälla (representerat av Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen) undertecknas om nya Tunnelbanan. När Alliansen vinner valet öppnar första nya stationen om sex år. Du läser mer om tunnelbanan här!