Avskaffa inte valfriheten för Järfällas ungdomar!

Oppositionsråden Cecilia Löfgreen och Emma Feldman har skrivit på Järfällanytt om Socialdemokraterna i Stockholms hot om att begränsa det fria skolvalet. Det skulle verkligen slå hårt mot 2/3 av Järfällas ungdomar som idag utnyttjar möjligheten att ta med sig sin gymnasiepeng till antingen en annan kommunal gymnasieskola utanför Järfälla eller en fristående gymnasieskola. I dagens läge bör vi inte minska valfriheten utan istället utveckla och skapa förutsättningar för våra gymnasieskolor att på ett bra sätt kunna möta framtiden.

Möjligheten att välja gymnasieskola är en trygghet för elever och föräldrar som de allra flesta i Stockholm ser som en självklarhet. För oss är det självklart att en niondeklassare i Järfälla som vill läsa på samhällsvetenskapsprogrammet kan välja att göra det på vilken gymnasieskola som helst i Stockholms län. Att kunna söka på lika villkor som vilken annan elev som helst i Stockholms län skapar mångfald och utveckling i våra skolor. Det möjliggör också att alla elever kan välja den gymnasieskola som passar dem och deras förutsättningar bäst. Förutsättningen för valfriheten är det samverkansavtal om en gemensam gymnasieregion som Stockholms läns kommuner ingått tillsammans med Stockholms stad.
För Järfällas ungdomar är den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län otroligt viktig. Av kommunens ungdomar är det endast 1 av 3 som går i gymnasiet i kommunen vilket innebär att 2 av 3 ungdomar har valt att ta med sig sin gymnasiepeng till antingen an kommunal gymnasieskola i en annan kommun eller en fristående gymnasieskola.
Nu hotar Socialdemokraterna i Stockholms stad med att lämna samverkansavtalet och därmed begränsa det fria skolvalet. Detta skulle innebära att Järfällas ungdomar inte längre ges möjlighet att fritt välja vilken gymnasieskola som passar dem bäst. En Järfällaelev som kämpat hårt för att kunna ta sig in på en speciell gymnasieskola kommer alltså att förlora den möjligheten. Återigen visar Socialdemokraterna att det enbart är retoriskt de säger sig stå upp för det fria skolvalet. Alla deras handlingar och politiska förslag visar på motsatsen.
Att begränsa det fria gymnasievalet kommer inte bara att skada det fleråriga samarbetet inom gymnasieregionen i Stockholms län utan även bidra till ökad segregation. Det är enbart det fria skolvalet som gör att elever kan röra sig fritt över länet och vi behöver snarare mer samarbete i länet, inte mindre.
Vi hoppas, för alla Järfällaungdomars skull, att detta är något som Socialdemokraterna i Järfälla inte ställer sig bakom utan tvärtom ställer sig på Järfällaungdomarnas sida före partilojalitet och skepticism till det fria skolvalet. Vi bör i dagens läge istället fokusera på hur vi utvecklar våra gymnasieskolor och ger dem bästa möjliga förutsättningar att möta framtiden.
Järfälla förtjänar mer!

 

Klicka här för komma till insändaren på Järfällanytt!