Årsredovisningen för 2017

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna lyfte gemensamt flera synpunkter i samband med att kommunfullmäktige hanterade årsredovisningen för 2017.

Ett överskott som bara hände

Enligt de tre partierna så är överskottet inte ett resultat av politikens tydliga prioriteringar. Man menar istället att överskottet främst kommer sig av två faktorer som berör intäkter och kostnader. Den ena delen handlar om statsbidrag och byggbonus som kommunen tagit del av men som inte har budgeterats. Den andra delen handlar om att kommunen har utfört mindre välfärd än man planerade för i budget, till exempel genom färre elever i skolan. Redan i samband med budget kritiserade Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna de ekonomiska förutsättningarna och oron är bestående.

 

  • Det är allvarligt att Järfälla kommun styrs av företrädare som hanterar kommunens ekonomi nonchalant. Järfälla behöver istället ansvarsfulla politiker som skapar utrymme för att prioritera rejäla satsningar på skola och trygghet, säger Cecilia Löfgreen, gruppledare för Moderaterna.

 

En skakig bostadsmarknad med långtgående konsekvenser

Under 2017 har analytikerna börjat samla sig kring en oro för bostadsmarknadens utveckling. I Järfälla har det inneburit att man ändrat redan såld mark från bostadsrätter till hyresrätter med konsekvensen att Järfälla kommun får sälja mark till underpris. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna anser att Socialdemokraterna riskerar kommunens långsiktiga ekonomi genom att gapa efter för mycket.

  • Under S, C och MP:s ledning har Järfälla nu fått en låneskuld på över två miljarder. De lägger 90 miljoner på en t-baneuppgång men kan inte se till att det finns lärare på lektionerna eller se till att äldre får bättre mat. Det är en total avsaknad av ansvar och förståelse vi sett, säger Nikoletta Jozsa, gruppledare för Liberalerna.

    Katastrofal måluppfyllelse
    Enligt revisionen har endast 42 av 119 av kommunfullmäktiges fastställda mål uppfyllts, eller med andra ord cirka 35 procent. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna anser att flera mål är fel eller saknas. Framförallt har man varit väldigt kritisk mot antalet mål i Barn- och ungdomsnämnden där målen innehåller över 40 uppföljningspunkter.

  • Koalitionens slutbetyg för mandatperioden är att färre Järfällabor anser att kommunen är en bra plats att bo och leva i. SKL klassar hemtjänsten i gruppen sämst bland kommuner. Järfällabornas upplevelse av trygghet och säkerhet sjunker och inflytandet minskar. I ambitionen att bygga mest så glömde Koalitionen Järfällaborna, säger Lennart Nilsson, gruppledare för Kristdemokraterna.