Årsmöte med Moderaterna i Järfälla!

Tisdagen den 9 februari kl.18.00 (förfriskningar och mingel från kl.17.30) är det dags för Järfällamoderaternas Årsmöte! Årsmötestalare är Elisabeth Svantesson som kommer att tala om vad som är aktuellt rikspolitiken.
Anmälan sker till jarfalla@moderat.se

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 2 februari. Kandidaturer och nomineringar till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast den 2 februari.
Motioner, kandidaturer och nomineringar skickas till: Moderaterna, Järfälla kommun,
177 80 Järfälla eller emma.feldman@moderat.se
2015 års verksamhetsberättelse finns att tillgå på årsmötet.

VARMT VÄLKOMMEN!
Styrelsen för Moderaterna i Järfälla