Alliansens kampanj ”Stäng inte Barkarby” har gett resultat

Vid kommunfullmäktige i maj lämnade Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna in en gemensam motion till kommunfullmäktige med kraven att Socialnämnden skulle få i uppdrag att planera för ett nytt äldreboende i Barkarby samt att Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny fritidsgård i Barkarby.

– Befintliga Järfällabor får inte glömmas bort när Järfälla växer, därför tycker vi att även Barkarby bör ha samma samhällsservice som övriga kommundelar, säger Cecilia Löfgreen, gruppledare för Moderaterna.

Vid kommunfullmäktige i maj sa kommunstyrelsens ordförande att det inte finns behov av fler äldreboendeplatser i kommunen. Efter påtryckningar ifrån den borgerliga oppositionen har man nu uppenbarligen svängt sedan det. Med kort varsel inför socialnämnden i juni tillkom ett ärende från koalitionen som gjorde gällande att ett nytt äldreboende skulle byggas i Barkarby.

– Koalitionen visar återigen svaghet i sin styrning. Det är bra att vår kritik har gått fram och att det planeras för ett nytt boende i Barkarby men Järfälla behöver ett starkt ledarskap och politiker med idéer. Där är vi redo att ta över, säger Nikoletta Jozsa, gruppledare för Liberalerna.

Om man hittar en användning av Almen som inte kräver de gemensamma lokalerna föreslår den borgliga oppositionen att en ny fritidsgård byggs där.

– Våra kommundelar ska behandlas likvärdigt och därför bör en ny fritidsgård planeras i Barkarby. Barkarbys unga får inte prioriteras bort, säger Lennart Nilsson gruppledare för Kristdemokraterna