Alliansen i Järfällas hemsida – Järfälla förtjänar ännu bättre!

Alliansen i Järfälla har tillsammans skapat en ny hemsida – Järfälla förtjänar ännu bättre!

Alliansen i Järfälla har tillsammans styrt Järfälla sedan valsegrarna 2006 och 2010.

På vår nya hemsida http://www.jarfallafortjanarbattre.se/ berättar vi om hur vi vill fortsätta förbättra Järfälla och bemöter också Socialdemokraternas påståenden om Järfälla och vår politik.

Vi har under de senaste 7 åren genomfört många viktiga förbättringar i Järfälla och har tillsammans skapat förutsättningar för långsiktighet och stabilitet i Järfällas utveckling. Bland annat har resultaten i skolorna förbättrats, den ekonomiska politiken har lagts om vilket har gjort den gemensamma välfärden mindre känslig för förändringar på arbetsmarknad och i ekonomin och de största satsningarna någonsin har genomförts för att göra Järfälla tryggt och snyggt.

Vi är ännu inte nöjda och vet att mycket fortfarande kan förbättras. Under de kommande åren kommer vi att arbeta för att ännu fler Järfällabor ska komma i arbete, att resultaten i skolorna ska fortsätta förbättras och att ekonomin styrs med långsiktighet och balans.

Du hittar den nya sidan här!