9. Thord Hägglund

Sysselsättning: Ekonom
Ålder: 30 år
E-post: thord.hagglund@moderat.se
Jag vill jobba för: Att fortsätta det påbörjade arbetet att förnya Jakobsbergs- och Kallhälls centrumområden. Att Järfälla skall vara en företagsvänlig kommun som ger förutsättningar för nyetableringar, utveckling av befintlig verksamhet och nya idéer ser jag som en självklarhet, och en nödvändighet för att möta konkurrens på olika plan. Om den ekonomiska situationen förbättras och förutsättningar ges, bör en fortsatt sänkning av kommunalskatten övervägas.