Verksamhetsbesök på Jula i Barkarby

Emma Feldman och Cecilia Löfgreen besöker Jula i Barkarby
Emma Feldman och Cecilia Löfgreen besöker Jula i Barkarby

Den 19 september besökte Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen, kommunalrådet Emma Feldman och den politiske sekreteraren Rasmus Törnblom Jula i Barkarby som har ett bra samarbete med arbetsförmedlingen när det gäller att ta emot och sedan anställa praktikanter.

Mattias Plars, som är varuhuschef på Jula, berättade att de har mycket god erfarenhet när det gäller kontakterna och uppföljningen med både arbets-förmedlingen och kommunens Jobbcenter. Detta har medfört att de praktikanter som sedan anställts har genomgått en gedigen introduktion med inriktning på just det område inom varhuset som de är mest intresserade av och som de trivs bäst med. Vi fick även höra berättelser om praktikanter som, i samband med att de anställts efter praktiken, utvecklats enormt och visat på ökat självförtroende och en stark självkänsla.