4. Björn Falkeblad

Sysselsättning: Civilekonom
Ålder: 46 år
E-post: bjorn_falkeblad@hotmail.com
Jag vill jobba för: Valfrihet, oberoende och trygghet tycker jag är kärnpunkter som är mycket viktiga att alltid arbeta för i politiken. Förtroendet att representera invånare är ansvarsfullt och viktigt att sköta på ett pålitligt och klokt sätt. Mina intresseområden är sociala frågor, ekonomi och valfrihet.