34. Mats Nyberg

Sysselsättning: Ingejör
Ålder: 52 år
E-post: ossa@privat.utfors.se
Jag vill jobba för: Att kommunen skall utvecklas till en kommun man kan vara stolt
över att bo i. Jag vill se en kommun som tar hänsyn till vad invånarna önskar när det gäller bostadsbyggande och planering, samt att ge mer utrymme för enskildas initiativ.