33. Stig Drevemo

Sysselsättning: Professor
Ålder: 67 år
E-post: stig.drevemo@comhem.se
Jag vill jobba för:För att Järfälla skall utvecklas och vara en attraktiv kommun både för invånare och företag. Då är det viktigt att miljö och trygghet är prioriterade områden. För detta krävs att dessa områden får en central plats vid all planering av nya områden, t.ex. Barkarbystaden men också vid utveckling och bevarande av redan befintliga miljöer.