31. Lennart Strand

Sysselsättning: Tjänsteman
Ålder: 37 år
Jag vill jobba för: Att befintliga trafikproblem blir lösta innan ökad byggnation (och därmed ännu större problem) uppstår samt bevara grönområden. Jag vill arbeta politiskt för att öka tryggheten för boende i Järfälla. Valfrihet är något som jag tycker är mycket eftersträvansvärt.